Hydrogen på veiene

mars 30, 2007, 08:30 CEST

Statoils to hydrogenbiler fikk torsdag 29. mars HY-skilter av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Det betyr at bilene er godkjent for europeiske veier.

– Dette er de første hydrogenbilene som er typegodkjent i Norge. Det er en viktig anerkjennelse og en bekreftelse på at hydrogenbilene er like sikre som andre biler, sier Brage Wårheim Johansen. Han er leder for hydrogen i resultatenheten Ny energi i forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

Hydrogenbilene inngår i det nasjonale prosjektet HyNor. Prosjektet arbeider for at det skal være mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo innen 2009. I august 2006 åpnet Statoils første fyllestasjon for hydrogen på servicestasjonen på Forus utenfor Stavanger.

Statoils to hydrogenbiler vil være knyttet opp til HyNor-stasjonen på Forus. I juni vil ni nye biler bli knyttet opp mot en ny HyNor-stasjon i Grenland i Telemark. To hydrogenbiler blir dessuten knyttet til forskningssenteret Hytrecs stasjon i Trondheim på nyåret.


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete tok NRK med på den første kjøreturen i den første typegodkjente hydrogenbilen i Norge. (Foto: Cato Buch/Zero)

– Jeg ønsker å bidra til satsing på hydrogen som et alternativt, framtidsrettet og miljøvennelig drivstoff for kjøretøy. Som et ledd i denne satsingen ønsker jeg å gjøre de mest miljøvennelige hydrogenbilene mer synlige. Derfor vil jeg at hydrogendrevne biler skal ha ”HY” som bokstavkombinasjon på kjennemerket, sier Navarsete.

Samferdselsdepartementet skal nå foreslå endringer i trafikkreglene for å gi alle hydrogenbiler mulighet til å benytte kollektivfelt.

Hydrogenbilene og fyllestasjoner gjør at hydrogen er i ferd med å finne sin plass som drivstoff i Norge. Veien fram til det store gjennombruddet er likevel lang, understreker Brage Wårheim Johansen.

– Ny teknologi må utvikles for å effektivisere brenselcellene for hydrogen i bilmotorene, sier han.

Hydrogen som drivstoff produseres uten skadelige utslipp. Forbrenning av hydrogen i bilmotoren fører til bare til vannutslipp.