Statoil kaller inn til generalforsamling 

mars 30, 2007, 11:00 CEST

Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) generalforsamling finner sted tirsdag 15. mai 2007, klokken 17.00, på Clarion Hotel i Stavanger.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder

2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2006, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte.
Styret foreslår at det for 2006 utdeles et ordinært utbytte på NOK 4,00 kroner per aksje samt NOK 5,12 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

8. Erklæring om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte

9. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for etterfølgende sletting

10. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Informasjon om registrering og dagsorden finnes på: www.statoil.com/agm

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør IR USA: +1 (203) 978 69 50 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)