Avtale om boreplattformer for Peregrino-feltet

april 2, 2007, 14:00 CEST

Hydro og Andarko har i dag inngått en avtale med Kiewit Offshore Services Ltd. i Ingleside, Texas, USA, om bygging av to boreplattformer for bruk på Peregrino-feltet utenfor Brasil.

Boreplattformene skal være klare for installering på feltet sent i 2009.

Avtalen er underlagt myndighetenes godkjenning av utbyggingsplanen for Peregrino.

Peregrino-feltet er lokalisert cirka 85 kilometer utenfor Brasil på om lag 100 meters vanndyp. Utvinnbare reserver er estimert til mellom 300 og 600 millioner fat tungolje. Feltet skal bygges ut med et produksjonsskip, FPSO, og to boreplattformer. 30 horisontale produksjonsbrønner og syv vanninjeksjonsbrønner er planlagt boret.

Produksjonsstart er planlagt i 2010.

Utbygging av Peregrino-prosjektet ble godkjent av Hydros konsernledelse og styre i møter 12 mars.

Rettighetshavere i Peregrino:

Hydro, operatør under planleggingsfasen av prosjektet, 50 prosent eierandel

Anadarko, operatør under prosjektgjennomføring og produksjonsfasen, 50 prosent eierandel