Til Europas største utstilling for hydrogen og brenselceller

april 10, 2007, 13:30 CEST

Hydro demonstrerer et vidt spekter av elektrolysører på årets Hannover-messe fra 16. til 20. april. Messen rommer Europas største utstilling for hydrogen og brenselceller.

Hydro har lang erfaring i utvikling av vannelektrolysører, helt tilbake til 1927. Den atmosfæriske elektrolysørens enkle og vel dokumenterte design garanterer lavt energiforbruk, sikker og pålitelig drift og et minimum av vedlikeholdskostnader.

Hydros elektrolysører strekker seg fra anlegg som leverer 10 normalkubikk-meter hydrogen i timen (Nm3/h), til den største elektrolysøren som leverer 485 Nm3/h.

Kontinuerlig utvikling

Hydro utvikler kontinuerlig sin elektrolysørteknologi. To store utviklingsprosjekter er under arbeid; utvikling av den kompakte Inergon® PEM-elektrolysøren og en ny stor trykkelektrolysør, HPE30. Målet med begge er å redefinere elektrolysørteknologien. Som for den atmosfæriske modellen, kjennetegnes disse produktene av enkel og sikker drift, høy hydrogenrenhet og mulighet for fjernstyring av elektrolysøren. De nye modellene vil i tillegg utmerke seg ved stor fleksibilitet og redusert plassbehov.

Hydros stand på den store Hannover-messen befinner seg i hall 13, stand 32/2, innen gruppeutstillingen ”Hydrogen + Fuel Cells”.

Typiske anvendelsesområder for hydrogen er:

  • Beskyttelsesatmosfære ved produksjon av vindusglass, i stålindustri og i elektronikkindustri
  • Fettherding
  • I kraftverksindustrien som generatorkjøling og som korrosjonsbeskyttelse i kjernekraftverk
  • Kjemisk industri
  • Som energibærer til transportsektoren og ved fornybare autonome energisystemer