Investerer miljømilliard på Mongstad

april 13, 2007, 07:00 CEST

Statoil skal de neste tre årene investere én milliard kroner i miljøteknologi ved raffinerianlegget på Mongstad i Hordaland.

- Dette vil gjøre hele raffineriet mer robust, sier Mongstad-direktør Bjørn Kåre Viken.

Investeringen er også et ledd i raffineriets strategi om å oppfylle skjerpede utslippsgrenser og krav til bedre ytelse på miljøanleggene på Mongstad til riktig tid.


Ny miljøteknologi skal sikre god drift og bedre miljøeffekt ved Mongstad-raffineriet. (Foto: Kjetil Alsvik)

- Vi er fornøyde med at miljøinvesteringen kan tas samtidig som det skjer flere store byggeaktiviteter på Mongstad. Det betyr at vi er godt rustet til å møte framtidige myndighetskrav på miljøsiden. Det legger også forholdene til rette for seinere investeringer vi skal ta på Mongstad, sier Viken.

Prosjektet Statoil Mongstad miljøinvesteringer (SMIL) innebærer at det bygges et nytt og mer effektivt svovelgjenvinningsanlegg. Det erstatter det eldste av dagens to svovelanlegg. Et nytt surtvanns-strippertårn skal også reises. Videre blir aminanleggene bygget om til mer lukkede og miljøsikre systemer.

Bernt Vagstad, leder for produksjonsstyring og forretningsutvikling på Mongstad, sier tiltakene vil gi store driftsgevinster så vel som økte miljøeffekter.

- Driften ved raffineriet vil ikke bli så sårbar som det den er i dag. Ved eventuelle problemer i kritiske fellesanlegg vil vi kunne unngå å måtte stenge ned hele raffineriet. I stedet kan vi isolere og utbedre det aktuelle område mens uberørte prosesser kan gå som normalt. Det kan vi ikke med dagens løsninger, sier Vagstad.

SMIL er organisert som en del av Energiverk Mongstad-prosjektet og tett forbundet med oppgraderinger som skal gjøres på Mongstad.

Miljøprosjektet er i gang med detaljengineering hos Aker Kværner i Nederland, sier prosjektdirektør Leif Solberg fra forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

- Vi  er også godt i gang med sprengningsarbeid på anleggsområdet for Energiverk Mongstad. Samtidig jobber vi med forespørslene på betongarbeid og mekaniske installasjonskontrakter som vi skal ut med til høsten, sier han.

Den travleste prosjektperioden i arbeidet med miljøsystemene blir fra slutten av 2008 og i 2009. Da vil omkring 250 personer jobbe med SMIL-prosjektet inne i fellesanlegget på raffineriet.