Sikrer seg ny rigg

april 13, 2007, 12:15 CEST

Statoil har i dag, 13. april, inngått avtale med Odfjell Invest AS for innleie av sjettegenerasjonsriggen Deepsea Atlantic.

Riggen skal brukes til produksjons- og leteboring på det Statoil-opererte Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Odfjell Invest bygger riggen ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering i Sør-Korea. Den skal leveres i første halvår 2009.
   
– Ved tildeling av kontrakten har det vært avgjørende at hensynet til både ytre miljø og arbeidsmiljø på riggen blir godt ivaretatt. Riggen kommer til å bidra til sikre og effektive operasjoner på Gullfaks-feltet, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Han legger til at anskaffelsen er et viktig bidrag til å oppnå det offensive produksjonsmålet Statoil har satt for Tampen-området.

Anders Opedal, direktør for bore- og brønnanskaffelser i Statoil, er fornøyd med at selskapet har sikret seg nødvendig framtidig riggkapasitet i et stramt marked.

- Med denne kontraktinngåelsen inviterer Statoil Odfjell med på en fornyelse av en aldrende riggflåte på norsk sokkel, sier han.

Statoil har sikret seg fleksibilitet med hensyn til kontraktslengde. Kontrakten har en fast varighet på fire eller fem år. I tillegg kommer to toårige opsjoner. Statoil må bestemme fast kontraktsvarighet innen juli 2008.