Endringer i konsernledelsen 

april 17, 2007, 08:00 CEST

Konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet, Nina Udnes Tronstad (48), trer fra 1. juni ut av konsernledelsen i Statoil. Udnes Tronstad begynner 1. september som administrerende direktør i Aker Kværner Verdal.

Nina Udnes Tronstad begynte i Statoil i 1983, og har hatt en rekke lederstillinger i konsernet og i datterselskapene i Danmark og Sverige.

Hun har vært konsernets IT-sjef, produksjonsdirektør i utbyggingsfasen for det teknisk krevende Kristin-feltet og nå sist vært medlem av konsernledelsen med ansvar for helse, miljø og sikkerhet siden april 2005.

– Nina har en lang og sterk karriere bak seg i Statoil. Hun har arbeidet innen en rekke områder i selskapet, så vel i operativ virksomhet som i stabs- og støttefunksjoner. Nina har vist evne til å skape resultater over et bredt spekter, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

– Når hun ved denne anledning velger å finne nye utfordringer utenfor Statoil, retter jeg en stor takk for den innsats hun har gjort for konsernet og ønsker henne lykke til med nye utfordringer, sier Lund.