Kontrakt til Leirvik MT

april 17, 2007, 13:30 CEST

Operatøren Statoil har tildelt Leirvik Module Technology kontrakten på å levere nye boligmoduler til Troll A-plattformen i Nordsjøen.

EPC-kontrakten (engineering, procurement, construction) er verd rundt 725 millioner kroner.

Leirvik MT skal bygge nye boligmoduler på til sammen 5.300 kvadratmeter. Modulene skal integreres med det eksisterende boligkvarteret på Troll A-plattformen. Det "nye" kvarteret får en kapasitet på 150 enkle lugarer, rekreasjonsområder, administrasjonssenter, kontrollrom samt alle andre nødvendige fasiliteter for å drive et hotell til havs.

– Utvidelsen er et nødvendig tiltak for å kunne ha nok sengekapasitet på Troll A til å håndtere utvidelsene med mer og nytt produksjonsutstyr i årene framover, sier Geir Amland, som er direktør for Troll.

– Vi har hatt et godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner i dette arbeidet, legger han til.

Modulene skal bygges i aluminium. Lav innlastingsvekt, ingen vedlikeholdskostnader og miljøvennlighet har vært de viktigste momentene i Statoils valg av materiale.

Planlegging og prosjektering starter umiddelbart, og prefabrikasjon av aluminium vil starte tidlig på høsten 2007.

Modulene skal leveres ferdig testet i april 2009. I løpet av sommeren samme år skal de installeres som to store moduler med tungløftfartøy. Fem mindre moduler skal installeres med plattformkranen etter at de to hovedmodulene er koblet opp.

Kontrakten er den største i Leirvik MTs historie. Administrerende direktør Harald Karlsson sier at dette medfører at selskapet i dag har en historisk høy ordrereserve på til sammen 1,7 milliarder kroner som skal leveres i løpet av to år.