Siste plattformkontrakt for Gjøa klar

april 19, 2007, 08:00 CEST

Samsung Heavy Industries har fått oppdraget med å bygge understellet til Gjøa-plattformen. Dermed er den siste hovedleverandøren til Gjøa-plattformen på plass.Fabrikasjonskontrakten har en verdi på 150 millioner USD, om lag 900 millioner norske kroner.

Samsung har startet sine forberedelser og planlegger byggestart i Sør-Korea i februar 2008. På det meste vil 1000 mennesker arbeide med det 14.000 tonn tunge plattformunderstellet.

Så snart understellet er ferdig, blir det fraktet til Aker Stord. Her blir plattformdekket, boligmodulen og understellet på Gjøa-plattformen satt sammen.

Prosjektdirektør Kjetel Rokseth Digre er veldig fornøyd med å få Samsung med som hovedleverandør i Gjøa-prosjektet.

- Vi har sikret en svært viktig leveranse til en akseptabel pris i et krevende leverandørmarked. Samsung er en anerkjent samarbeidspartner som har god forståelse for arbeidsomfanget og våre tekniske krav. Verftet har blant annet levert plattformunderstellet på Kristin-plattformen til rett tid og med riktig kvalitet, sier Digre.

Samsung er den siste av tre hovedleverandører som skal bygge plattformen. Aker Kværner har ansvaret for bygging og sammenstilling av plattformdekket mens Leirvik Module Technolgy bygger boligkvarteret.

Samlede investeringer for Gjøa-utbyggingen er anslått til 29,3 milliarder kroner. Feltet skal etter planen settes i produksjon i 2010.

Reservene i Gjøa-feltet i Nordsjøen er beregnet til rundt 40 milliarder standard kubikkmeter gass og om lag 83 millioner fat olje og kondensat.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France overtar som operatør når feltet settes i produksjon. Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).