Kongelig norsk offshore

april 19, 2007, 14:00 CEST
Fischer, var det ikke første gang det ble kongelig norsk besøk på installasjoner der Hydro har eierandeler. Kongefamilien har dokumentert sin interesse for denne delen av næringslivet ved en rekke anledninger.

Den første som måtte iføre seg overlevingsdrakt for offshore-opphold, var kong Olav. Det skjedde da han 8. mai 1978 offisielt innviet Frigg-feltet på en av de få godværsdagene denne forsommeren. Dagen etter gikk ferden til St. Fergus i Skottland, der dronning Elisabeth foretok innvielsen av transportsystem og terminal på britisk jord.

Kong Olav skulle komme til å spille hovedrollen i enda en innvielse - i 1988. Da var det Oseberg-feltet det gjaldt. Rett nok hindret aldersbestemmelser Kongen fra selv å ta helikopterturen til Oseberg, men høytideligheten ble ikke mindre da begivenheten ble markert både på Sture og i Øygarden samfunnshus.

Science fiction på Troll B

Det skulle gå sju år til neste kongebesøk på en Hydro-plattform. Med et lett trykk på en liten knapp kunne kong Harald offisielt åpne Troll Olje tirsdag 5. desember 1995. Før seremonien ble Kongen, statsråd Grete Knudsen og nærmere 40 andre gjester vist rundt på plattformen av Hydros generaldirektør Egil Myklebust og plattformsjef Trond Bendiksen.

I sin tale trakk kong Harald paralleller til forfatteren Jules Verne og hans framtidsvisjoner. Kongen reflekterte over at det bare noen år tidligere var få som trodde de tynne oljelagene under gasslagene på Troll-feltet kunne utnyttes. Slik sett hadde det bare vært i Jules Vernes science fiction-pregede litteratur at slikt var mulig.

Men på åpningstidspunktet var oljestrømmen inn til prosessanlegget om bord på Troll B allerede i sin tredje måned.

Dobbelt besøk

Dobbelt kongelig ble det på Oseberg feltsenter onsdag 12. april i år 2000. Da kom kong Abdullah II av Jordan ledsaget av kong Harald på besøk som et ledd i det offisielle jordanske statsbesøket i Norge.

På Oseberg ble de kongelige ønsket velkommen av plattformsjef Trygve Ågotnes og generaldirektør Egil Myklebust, før Hydros områdedirektør Johan Kr. Mikkelsen ga en orientering om virksomheten. Deretter fikk kongefølget omvisning på Oseberg A og B.

To dager tidligere hadde kong Abdullah og dronning Rania, to prinser, Jordans statsminister og et følge på nærmere 500 personer innledet sitt norgesbesøk. På programmet sto også frokost i Hydros regi på Vækerø hovedgård, der den jordanske kongen fikk overlevert historiske, jordanske skrifter som var restaurert av Universitetsbiblioteket i Oslo på Hydros bekostning.

Kronprins på Grane

Det foreløpig siste kongelige offshore-besøk - før kong Harald følger den østerrikske presidenten dr. Heinz Fischer til Oseberg feltsenter - sørget kronprins Haakon for under innvielsen av Grane-feltet torsdag 6. november 2003.

Kronprinsen fulgte dermed opp en tradisjon som startet da kong Olav åpnet Oseberg i 1988, og som ble fulgt opp av kong Haralds åpning av Troll B-plattformen i 1995.

I tillegg til den kongelige hovedpersonen deltok olje- og energiminister Einar Steensnæs og representanter for myndighetene og de viktigste leverandørene i Grane-prosjektet.

Oljeproduksjonen fra Grane-plattformen startet 23. september, tre uker foran tidsskjema og til en kostnad langt under budsjett.

– En viktig årsak til dette er grundig arbeid i prosjekteringen og et nært samarbeid mellom Hydro, våre partnere og leverandører og myndigheter, uttalte konsernsjef Eivind Reiten i forbindelse med åpningen.