Enda mer Glitne-olje

april 20, 2007, 12:00 CEST

Norsk sokkels minste felt fortsetter å glitre. I sommer skal brønn nummer sju bores, dermed kan Glitne leve til 2009. Små felt blir stadig viktigere for Statoil.

– Statoil er den største operatøren av småfelt på norsk sokkel. 17 prosent av Statoils olje- og gassproduksjon kommer fra små felt. De fleste er knyttet opp mot andre plattformer. I 2015 vil kanskje produksjonen fra småfelt utgjøre så mye som 20-30 prosent, sier Astrid Sørensen, Statoils direktør for området Troll/Sleipner.


Plattformsjef Per Aag og Astrid Sørensen, direktør for Troll/Sleipner (Foto: Øyvind Hagen)

Produksjonsskipet Petrojarl I har vugget på Glitne-feltet i Nordsjøen siden 2001. Ved oppstart produserte feltet fra fire brønner. Planen var å produsere fram til 2003. De utvinnbare reserver ble estimert til 25 millioner falt olje.


Petrojarl I ble bygget i 1986. Skipet har lagerkapasitet på 180.000 fat olje.(Foto: Øyvind Hagen)


– Alt tyder på at vi kommer til å ta ut dobbelt så mye, nærmere 50 millioner fat. Produksjonen kan fortsette til 2009, sier Rolf Saltkjel, operasjonsjef for Glitne-feltet.

Den daglige produksjonen er nå på 9000 fat olje. I sommer borer operatøren Statoil den sjuende brønnen, den vil produsere fra oktober av. Da blir produksjonen fordoblet.

– Utbyggingen av mindre og krevende felt er avgjørende for at vi skal opprettholde en oljeproduksjon på én million fat per dag på norsk sokkel. Glitne er et utmerket eksempel på kostnadseffektiv småfelts-satsing, sier Troll/Sleipner-direktør Sørensen.

Høye oljepriser, bedre kunnskap om reserovaret og økt etterspørsel og konkurranse er viktige drivkrefter for stadig forlenget produksjon.

– Nye funn vil bli stadig mindre og mer kompliserte å bygge ut. Teknologisk utvikling og kontinuerlig forbedring gjør at vi får stadig mer olje ut av marginale funn. Vi fortsetter å satse smått, sier Sørensen.