Årsoversikt (OBS! vedlegg) 

april 24, 2007, 23:00 CEST

Utstedere av børsnotere omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. børsforskriften § 5-2 femte ledd.

Vedlagt er årlig oversikt for perioden 1. april 2006 til 31. mars 2007 for Statoil ASA.