Hedret for innsats mot støyskader

april 25, 2007, 14:00 CEST

Hydro mottok prisen "Årets støydemper" fra Norsk forening mot støy under et arrangement på Stortingets T-banestasjon i Oslo onsdag.

Prisutdelingen fant sted som ledd i markeringen av den internasjonale støyfrie dagen, "International Noise Awareness Day", opprinnelig innstiftet i 1996 av "League for the Hard of Hearing" i New York. Det var i år åttende gang dagen ble markert i Norge.

– Prisen motiverer til fortsatt innsats mot støyskader og andre arbeidsbetingede skader og sykdom, og ikke minst er den en velfortjent heder til sjefingeniør Asle Melvær, som har vært en viktig ressursperson og pådriver i Hydros støyprosjekt, sier direktør Gunnar Breivik, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet ved Hydros offshore-virksomheter i Norge.

Ifølge Norsk forening mot støy er prisen "Årets støydemper" tildelt Hydro som en anerkjennelse av et omfattende arbeid for bekjempelse av støyproblemer i offshore-virksomheten. Arbeidet har resultert i en modell for kartlegging, risikovurdering og retningslinjer for tiltak mot skadelig støy. Modellen til Asle Melvær har en presentasjonsform som gjør det mulig for alle ansatte – fra konsernledelsen til den enkelte avdeling – å forstå støyen som problem og se behovet for tiltak.

– Vi rettet for flere år siden oppmerksomheten mot støyproblemer i vår offshore-virksomhet. Målet har vært at alle som arbeider i våre anlegg, skal høre like godt når de reiser hjem som da de reiste ut. Gjennom støyprosjektet og modellen som Asle Melvær har vært ansvarlig for, har vi fått en mye bedre forståelse for støyrisikoen i vår virksomhet. Det har gjort oss i stand til å redusere omfanget av arbeid i de mest støyutsatte områdene og ta i bruk tiltak for å redusere belastningen på den enkelte. Vi er stolte av prisen og over at vi har dyktige fagpersoner som Asle Melvær med stort pågangsmot, sier Breivik.

Modellen er iverksatt på 10 av Hydros offshore-installasjoner.

Norsk forening mot støy oppfordrer samtlige aktører i norsk offshore-virksomhet til å ta i bruk støymodellen: Det planlagte, fusjonerte storselskapet StatoilHydro oppfordres til å prioritere arbeidet med å implementere støyregimet i samtlige av konsernets virksomheter. Modellen bør også gi inspirasjon til andre typer industrivirksomheter for å arbeide med risikovurdering og støybeskyttelse av arbeidstakere, heter det i en uttalelse.