LNG på timeplanen i Barcelona

april 25, 2007, 09:45 CEST

LNG er en nøkkel til framtidig forsyningssikkerhet av gass i Europa, ifølge Rune Bjørnson, konserndirektør i Naturgass. I dag er han hovedtaler på konferansen og utstillingen "LNG 15" i Barcelona.

I likhet med olje fraktes flytende naturgass (LNG) med skip. Det forenkler transporten fra produksjonskilden til fjernere markeder.


Konserndirektør Rune Bjørnson og Statoil forbereder seg som aktør i LNG-markedet. (Foto: Harald Pettersen)

I 2007 skal Statoil for første gang levere egenprodusert LNG fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Da tar selskapet et stort steg mot å bli en ledende LNG-aktør i atlanterhavsbassenget. Snøhvit blir dessuten Europas første produksjonsanlegg for LNG.

Det er allerede inngått avtaler om leveranser av LNG fra Snøhvit til Spania og USA.

Spania importerer rundt 24 milliarder kubikkmeter LNG årlig og er verdens tredje største LNG-bruker etter Japan og Sør-Korea.

– Forsyninger av LNG kommer til å bli stadig viktigere, blant annet fordi europeiske kjøpere får flere forsyningsmuligheter og dermed større fleksibilitet, sa Bjørnson.

LNG gir også anledning for leverandørene til å utnytte prisfordeler i andre markeder enn Europa, som USA og Asia.

Mulighetene og virkningene av å globalisere LNG-markedet kan bidra til å gjøre landskapet i den europeiske gassindustrien mer dynamisk, men også mer kompleks, mener Bjørnson. Han forventer dessuten økt handel av flytende gass på kortere kontrakter og som enkeltlaster.

Selv om Europa må konkurrere med resten av verden om å sikre seg gass, ser han ikke for seg en framtid med begrenset forsyning.

For tiden er forsyningssikkerhet et viktig tema på den politiske agendaen i Europa. EU er opptatt av et økende behov for import, avhengigheten av enkeltprodusenter og høye gasspriser. I dette perspektivet kan LNG komme til å spille en viktig rolle.

På messen viser Statoil en simulator fra LNG-terminalen på Melkøya utenfor Hammerfest, hvor store spesialskip skal seile inn og hente sine laster.