Ny kontraktstrategi

april 25, 2007, 08:30 CEST

Nye konserndekkende rammeavtaler for ventiler dekker Statoils ventilbehov i fem til sju år framover. Avtalene er til sammen verd mer enn to milliarder kroner.

Statoil har inngått totalt 17 avtaler med 12 ventilleverandører. Rammeavtalene, som omfatter ni ventiltyper, dekker Statoils behov for ventiler i den daglige driften, i nye utbygginger og i modifikasjonsprosjekter.

- For første gang inngår Statoil rammeavtaler for ventiler som dekker hele spekteret av vår virksomhet. Det sikrer tilgang på kritisk utstyr til konkurransedyktige priser i et marked med høy etterspørsel, sier Rune Norseng, direktør for anskaffelser i driftsstøtte i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

Kontrollventiler er det største kontraktsområdet, med en samlet verdi på 830 millioner kroner. Leverandørene Emerson, Kent Introl og CCI har sikret seg disse kontraktene. Andre sentrale leverandører er Petrovalves og Valvitalia.

Rammeavtalene for ventiler er et resultat av Statoils konserninitiativ for beste praksis for anskaffelser (Best practice procurement, BPP). Hensikten med initiativet er å samle styringen av alle anskaffelsene i Statoil i 64 konserndekkende utstyrskategorier. Målet er å redusere årlige utgifter knyttet til anskaffelser med 6,4 milliarder kroner.

- En stor del av vår verdiskaping er avhengig av leverandører. Vi kan tape store summer om vi ikke har effektiv styring på disse tjenestene og produktene, sier Norseng.

I tiden framover skal det inngås lignende rammeavtaler for utstyrskategorier som roterende maskineri, kraner og løfteutstyr, elektro og automasjon.