Styrker posisjonen i Norskehavet

april 25, 2007, 13:00 CEST

Statoil har overtatt Shell-andeler i to letelisenser i Norskehavet.

Operatøren Statoil har inngått en avtale med Shell om overtakelse av Shells rettigheter i produksjonslisens 281 Midnattssol i Norskehavet fra 1. januar 2007.

Samtidig overtar operatøren Statoil også 2,5 prosent av Shells 10 prosent andeler i produksjonslisens 328 Obelix i Vøringsbassenget i Norskehavet. Statoil har dermed 42,5 prosent av andelene i Obelix-lisensen.

– Vi styrker med dette vår posisjon i Norskehavet, som er et viktig område for oss. Vi har allerede gjort flere interessante funn og har stor tro på området, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil har 50 prosent av andelene i Midnattssol-lisensen etter transaksjonen. Det er boret én letebrønn, Ellida, i lisensen fra før av. Resultatet av denne brønnen ble vurdert som oppmuntrende for videre leting. Brønn nummer to skal etter planen bores i mai/juni 2007.

Øvrige rettighetshavere i lisensen er E.ON Ruhrgas (20), Petoro (20) og ConocoPhillips (10 prosent).

Statoil er operatør for I Obelix-lisensen. Øvrige rettighetshavere er Shell  (7,5), Petoro (20) og Gaz de France (30).

Transaksjonene avhenger av godkjennelse fra norske myndigheter.