Midlertidig produksjonsstans på Kvitebjørn 

april 26, 2007, 15:30 CEST

Operatøren Statoil har med støtte fra rettighetshaverne i Kvitebjørn-lisensen i Nordsjøen besluttet en midlertidig stans av gass- og væskeproduksjonen fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

Produksjonen fra feltet har vært redusert siden desember 2006 for å sikre forsvarlig boring av gjenstående brønner. Operasjonens kompleksitet og tilpasning av nødvendig ny teknologi har medført forlengelse av boreprogrammet og resultert i ytterligere trykkfall i reservoaret.

For å hindre videre trykkfall og på den måten ivareta sikkerhetsmessige hensyn, muliggjøre boring av flere brønner og på den måten sikre reservene og dermed framtidig produksjonsnivå, har operatøren besluttet å stenge ned feltet fra 1. mai 2007. Det er forventet at produksjonen vil starte opp igjen i løpet av 4.kvartal 2007.

Statoil vil ivareta forpliktelsene ovenfor sine gasskunder i denne perioden.
Produksjonskapasiteten på Kvitebjørn er 190.000 fat oljeekvivalenter per dag. Rettighetshaverne i Kvitebjørn er Statoil med 43,55 prosent, Petoro (30%), Hydro (15%), Shell (6,45%) og Total (5%).

Den midlertidige produksjonsstansen på Kvitebjørn innebærer at Statoil ikke vil nå sitt tidligere kommuniserte produksjonsmål for 2007. Selskapet vil kommunisere en ny prognose for produksjonen for 2007 i løpet av uke 19.

Kontaktpersoner:

Media:
Jone Stangeland, informasjonsdirektør, +47 915 66 869 (mobil), +47 51 99 34 70 (kontor)

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 906 49 144 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør, US IR, + 1 203 978 6950