Ny undervannsutbygging på Troll

april 26, 2007, 13:00 CEST

Hydro har tildelt FMC Kongsberg Subsea AS kontrakt for levering av brønnramme og ventiltrær for en ny havbunnsutbygging på Troll-feltet i Nordsjøen. - Vi får nå mulighet til å bore nye brønner i et område av Troll-feltet som gir oss over 20 millioner fat nye oljereserver, sier Ivar Aasheim, direktør for forretningsområdet Troll Modne Felt i Hydro.

Kontrakten, som Hydro har tildelt på vegne av partnerne i Troll-lisensen, har en verdi på 390 millioner kroner og omfatter fem undervanns ventiltrær, en seks-brønns brønnramme med beskyttelsesstruktur og kontrollsystemer. Utstyret vil bli bygd ved FMCs anlegg i Kongsberg og Dunfermline i Skottland. Utstyret skal leveres i andre kvartal 2009.

Hydro, som er operatør for Troll Olje, har boret 113 produksjonsbrønner i Troll-feltet og tilegnet seg omfattende kunnskap om reservoaret og produksjonsegenskapene. Ny informasjon fra brønnene viser at utvinningsgraden fra det nordvestlige området av feltet kan økes ved boring av nye produksjonsbrønner.

Den nye undervannsutbyggingen, som kalles Troll O2, gir rom for boring av nye brønner med flere produserende grener. Det er også satt av en brønnslisse for boring av produksjonsbrønner i Brent-formasjonen, der det ble påvist olje i 2005.

Den nye brønnrammen vil bli knyttet til produksjonsplattformen Troll C. Det er anslått at de nye brønnene som kan bores fra brønnrammen, vil øke reservene i området med i overkant av 20 millioner fat olje.

– På ny viser vi hvordan vi med økt kunnskap og langsiktig satsing på utvikling av oljeressursene i Troll legger grunnlaget for økt verdiskaping til glede for eierne og samfunnet, sier Aasheim.

Hydro har som operatør for Troll Olje vært ansvarlig for en langsiktig utvikling av oljereservene i de tynne oljesonene i feltet. De kommersielle oljereservene i feltet har økt fra null i 1986 til om lag 1.400 millioner fat. Hydro arbeider med å utvikle en ny langsiktig plan for økt oljeutvinning fra Troll, der målsettingen er å øke oljereservene med 30 prosent til over to milliarder fat olje.

Troll Olje omfatter blokkene 31/2, 31/3 og 31/5 om lag 80 kilometer nordvest for Bergen. Feltet er bygd ut med de to produksjonsplattformene Troll B og Troll C, samt undervanns produksjonssystemer. Tre borerigger borer fortløpende produksjonsbrønner fra undervannsbrønnrammene.

Lisenshavere i Troll Olje

  • Hydro (operatør) – 9,78 prosent
  • Statoil – 20,81 prosent
  • Petoro – 56,00 prosent
  • Shell – 8,10 prosent
  • Total – 3,69 prosent
  • ConocoPhillips – 1,62 prosent