Nye kontrakter tildelt for avansert brønnstyring

april 30, 2007, 14:00 CEST

Hydro tildelte mandag tre rammeavtaler for leveranser av utstyr og tjenester til avansert brønnstyring på de Hydro-opererte feltene Troll, Grane, Oseberg og Brage i Nordsjøen. Kontraktene har en samlet verdi på om lag 700 millioner kroner, medregnet opsjoner.

Kontraktene er tildelt oljeservice-selskapene WellDynamics, Schlumberger og Baker Oil Tools, tre selskaper som er godt etablert på norsk sokkel, og som har solid kompetanse og erfaring innen slike tjenester.

Leveransene omfatter avansert styring av flergrensbrønner såvel som styring av enkeltbrønner som omfatter flere soner. Slike avanserte brønner omtales ofte som "smarte brønner" og gir muligheter for økt reservoarkontroll. Hydro har hatt god erfaring med avansert sonestyring på Troll, og teknologien forventes å tas i bruk på alle Hydros felt i tiden framover.

Hydro er blant de ledende i verden når det gjelder flergrensteknologi, og denne teknologien har vært en solid suksess for Hydro og lisenspartnerne på Troll-feltet, der Hydro har boret brønner med inntil seks grener. Med den nye teknologien for grenstyring vil selskapet i tillegg kunne gå inn og styre strømmen fra de enkelte grenene i en brønn.

WellDynamics fikk en rammeavtale som omfatter feltene Grane, Oseberg og Brage. Med opsjoner har avtalen en verdi på om lag 540 millioner kroner.

Schlumberger og Baker Oil Tools fikk parallelle rammeavtaler for Troll-feltet, med en samlet verdi på 115 millioner kroner. Hydro forventer imidlertid at leveransene på Troll kan øke i betydelig grad, avhengig av utviklingen med ytterligere installasjoner.

Øvrige deler av den totale kontraktsverdien er knyttet til leveranser til mindre felt. Avtalene iverksettes umiddelbart og har en varighet på to år med opsjoner på seks års forlengelse.

– Dette er en meget viktig teknologi for norsk sokkel og for opprettholdelsen av produksjonen i årene framover, konstaterer Ivar Brandvold, avtroppende direktør for Boring i Hydro.