Wingas kjøper Hydros del av HydroWingas

april 30, 2007, 12:00 CEST

Hydro har akseptert et tilbud om å selge sine 50 prosent i gassalgsselskapet HydroWingas til den andre aksjonæren i selskapet, Wingas. Hydro vil fortsette å selge gass på den britiske gassbørsen, National Balancing Point (NBP), og direkte til store aktører i det britiske markedet.

HydroWingas er et gassalgsselskap i det britiske gassmarkedet med hovedfokus på salg av gass inn i det industrielle markedssegmentet i Storbritannia.

Mesteparten av Hydros gass blir i dag solgt gjennom langsiktige avtaler på det europeiske kontinentet. De siste årene har en stadig større andel av Hydros gass blitt solgt på kortsiktige avtaler, og det britiske gassmarkedet har fått større betydning. Med gassfeltet Ormen Lange i produksjon forventes det at en enda større andel av Hydros naturgass kan bli solgt i det britiske gassmarkedet, enten ved direkte salg til markedsaktører i Storbritannia eller på markedsplassen NBP.

Hydros gasseksport er doblet siden 2001, og selskapet eksporterte i 2006 mer enn ti milliarder kubikkmeter naturgass. Når Ormen Lange-produksjonen er på platå i 2010, vil Hydro produsere om lag 15 milliarder kubikkmeter gass fra de feltene på norsk sokkel der selskapet har eierandeler.

Aksjesalget gjennomføres så snart EU-kommisjonens godkjennelse foreligger.