Innstilling til styre og bedriftsforsamling i StatoilHydro 

mai 2, 2007, 13:00 CEST

Valgkomiteene i Statoil og Hydro har i dag, 2. mai, lagt frem innstilling til styre, bedriftsforsamling og valgkomité i StatoilHydro, som etableres gjennom den planlagte fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter.

Hydros konsernsjef Eivind Reiten er innstilt som styreleder i det fusjonerte selskapet, i tråd med fusjonsavtalen mellom styrene i Statoil og Hydro.

Statoils valgkomité har innstilt Marit Arnstad som nestleder og Grace Reksten Skaugen, Kjell Bjørndalen og Roy Franklin som medlemmer av styret i StatoilHydro. Marit Arnstad og Grace Reksten Skaugen er i dag styremedlemmer i Statoil.

Hydros valgkomité har som styremedlemmer innstilt Elisabeth Grieg og Kurt Anker Nielsen. Begge er i dag styremedlemmer i Hydro.

I tillegg vil tre medlemmer til styret velges av og blant de ansatte.

Valg av styret vil bli foretatt av Statoils nåværende bedriftsforsamling i etterkant av selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger som behandler forslaget om fusjon og under forutsetning av at fusjonsforslaget godkjennes. De ekstraordinære generalforsamlingene ventes avholdt i slutten av juni eller tidlig i juli.

- Valgkomiteene i de to selskapene har koordinert sitt arbeid, og innstillingen til styre, bedriftsforsamling og valgkomité er basert på en samlet vurdering av StatoilHydros behov for kompetanse, kontinuitet og fornyelse. Valgkomiteene har lagt vekt på erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet og olje- og gassindustri, samt forståelse for betydningen av langsiktig, industriell utvikling og samfunnsansvar. Innstillingen til sammensetning av styre, bedriftsforsamling og valgkomité ivaretar etter valgkomiteenes syn de ulike hensyn på en god og balansert måte, sier Anne Kathrine Slungård og Svein Steen Thomassen, ledere for henholdsvis Statoils og Hydros valgkomité.

Til bedriftsforsamlingen i StatoilHydro har Statoils valgkomité innstilt følgende medlemmer:

Olaug Svarva (49), administrerende direktør i Folketrygdfondet (leder).
Erlend Grimstad (39), konserndirektør, Umoe AS.
Greger Mannsverk (46), administrerende direktør, Kimek AS.
Steinar Olsen (57), styreformann, MI Norge AS.
Benedicte Berg Schilbred (60), arbeidende styreformann, Odd Berg Gruppen.
Ingvald Strømmen (56), professor ved NTNU.
Inger Østensjø (52), rådmann i Stavanger.

Varamedlemmer:
1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (58), senior rådgiver, Mercuri Urval.
3. vara: Hege Sjo (38), eieransvarlig Norden, Hermes Investment Management Ltd.

Hydros valgkomité har til bedriftsforsamlingen i StatoilHydro innstilt følgende medlemmer:

Idar Kreutzer (44), konsernsjef, Storebrand (nestleder).
Rune Bjerke (46), konsernsjef, DnB NOR.
Gro Brækken (54), generalsekretær, Redd Barna.
Benedicte Schilbred Fasmer (40), direktør, Sparebanken Vest.
Kåre Rommetveit (61), direktør, Universitetet i Bergen.

Varamedlemmer:
2. vara: Anne-Margrethe Firing (52), banksjef, Nordea Bank Norge
4. vara: Shahzad Rana (39), styreleder, Questpoint

I tillegg vil seks medlemmer av bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte.

Som ny valgkomité er innstilt:

Olaug Svarva, administrerende direktør, Folketrygdfondet (leder).
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest.
Tom Rathke (50), administrerende direktør, Vital Forsikring og konserndirektør, DnB NOR.
Bjørn Ståle Haavik (44), ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet.

Bedriftsforsamling og valgkomité vil bli valgt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Statoil, som ventes avholdt i slutten av juni eller tidlig i juli.


Valgkomiteenes innstilling til styre i StatoilHydro

Eivind Reiten (leder) (født 1953) er konsernsjef i Hydro. Før han begynte i Hydro i september 1986 var han statssekretær i Finansdepartementet og fiskeriminister. I perioden 1989-1990 var han olje- og energiminister. Han har vært avdelingsleder i Hydros landbruksdivisjon (nå Yara International), divisjonsdirektør i Hydro Energi og i divisjonen Raffinering og Markedsføring samt for Hydro Aluminium Metall. I 1999 ble han utnevnt til konserndirektør med overordnet ansvar for Hydros aluminium-virksomhet, og medlem av konsernledelsen. Han har vært konsernsjef siden 2001. Reiten er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært styremedlem i Norges Bank og styreleder i Posten, Telenor og International Primary Aluminium Institute (IPAI).

Marit Arnstad (nestleder) (født 1962) er utdannet jurist og arbeider som rådgiver i advokat-firmaet Schjødt i Trondheim. Hun var statsråd i Olje- og energidepartementet i perioden 1997-2000 og stortingsrepresentant for Senterpartiet i periodene 1993-1997 og 2001-2005. Hun har også bakgrunn som førstekonsulent i Miljøverndepartementet og som advokatfullmektig hos Wiersholm, Mellbye og Bech. Arnstad er styreleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, styremedlem i NTE Nett AS, Aker Seafood ASA, Acta ASA, COWI AS og Access Mid-Norway. Hun har vært styremedlem i Statoil siden 2006.

Kjell Bjørndalen (født 1946) er forbundsleder i Fellesforbundet og medlem av LO’s sekretariat. Bjørndalen er medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil og styremedlem i Bank1 Oslo. Han er også leder for sammenslutningen Industriansatte i Norden. Fra 1992 har han vært medlem av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti.

Roy Franklin (født 1953) var konsernsjef i det uavhengige britiske olje- og gasselskapet Paladin Resources plc fra 1997 til 2005 og administrerende direktør i Clyde Petroleum plc fra 1991 til 1997. Han har også en lang karriere bak seg i BP, innen leting, kommersiell virksomhet og i ulike lederstillinger i flere land. Franklin er utdannet geolog fra universitetet i Southampton. Han var leder for Brindex, interesseorganisasjonen for uavhengige britiske olje- og gasselskaper, og medlem av oljeindustriens og britiske myndigheters felles arbeidsgruppe PILOT fra 2002 til 2005. Franklin er styreleder i engineeringselskapet Bateman Litwin N.V. og styremedlem i det australske olje- og gasselskapet SANTOS Ltd og i Novera Energy Ltd, et ledende britisk selskap innen fornybar energi. Han ble i 2004 tildelt ordenen OBE for sin innsats for Storbritannias olje- og gassindustri.

Elisabeth Grieg (født 1959) er medeier i Grieg Gruppen og administrerende direktør i Grieg International AS. Hun er styreleder i Grieg Shipping Group, visepresident i Norges Rederiforbund og styremedlem i Star Shipping AS, Grieg International AS, Grieg Maturitas AS og Grieg Foundation samt SOS-barnebyer i Norge. Hun er medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla ASA og sitter i rådet og valgkomiteen til Det Norske Veritas. Hun har vært styremedlem i Hydro siden 2001, siden 2006 som nestleder.

Kurt Anker Nielsen (født 1945) har tidligere hatt ledende stillinger i Novo A/S og Novo Nordisk A/S, blant annet som økonomidirektør og administrerende direktør. Han er i dag nestleder i styret i Novozymes A/S og Dako A/S, og han har styreverv i Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Fonden, ZymoGenetics Inc og Westas Wind Systems A/S. Nielsen er også leder av styret i Reliance A/S. Han har vært styremedlem i Hydro siden 2004.

Grace Reksten Skaugen (født 1953) er selvstendig næringsdrivende konsulent.
Hun har vært direktør for Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo. Tidligere har hun vært rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og for Fearnley Finance Ltd., London og drevet forskning innenfor mikroelektronikk ved Columbia University i New York. Skaugen har en doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology i London og en MBA (master of business administration) fra Handelshøyskolen BI. Hun er styreleder i Entra Eiendom, nestleder i Opera Software, styremedlem i Investor AB og Atlas Copco AB. Hun har vært styremedlem i Statoil siden 2002.

Valgkomiteenes innstilling til leder av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro

Olaug Svarva (født 1957) er administrerende direktør i Folketrygdfondet. Hun har hatt ulike lederstillinger innen finans, bl.a. som finans- analytiker, investeringsdirektør i Folketrygdfondet, adm. direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring. Svarva er medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla ASA, medlem i valgkomiteen i Oslo Børs Holding ASA, medlem av representantskapet og valgkomiteen i Storebrand ASA og medlem av valgkomiteen i Veidekke ASA.

Hun er autorisert porteføljeforvalter fra Norges Handelshøyskole/Norske Finansanalytikeres Forening (NHH/NFF) og har en Bachelor grad og en MBA (master of business administration) fra University of Denver, USA.

Kontaktperson:

Anne Kathrine Slungård, leder av Statoils valgkomité, telefon 48 24 88 75.