EU-kommisjonen har godkjent StatoilHydro-fusjonen 

mai 3, 2007, 15:00 CEST

EU-kommisjonen har i dag, 3. mai 2007, godkjent den planlagte fusjonen mellom Norsk Hydro ASAs olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA.

EU-kommisjonen har i medhold av artikkel 6 (1) (b) i EUs fusjonsforordning kunngjort at fusjonen er forenlig med fellesmarkedet.

Godkjenningen representerer en viktig milepæl for Statoil og Hydro med hensyn til gjennomføring av fusjonen.

Fusjonen er fortsatt gjenstand for godkjenning i andre land i henhold til relevant lovgiving.

Kontakt:

Presse
Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad, Statoil ASA, telefon+ 47 480 80 212/51 99 13 77

Investor relations:
Morten Sven Johannessen, spesialkonsulent Investor relations: +47 90 93 41 48 (mobil)