Teknologisamarbeid gir resultater

mai 4, 2007, 11:00 CEST

Et sjuårig teknologisamarbeid mellom Statoil og Schlumberger har brakt ny teknologi til flere Statoil-opererte felt. Partnerne har investert 400 millioner kroner i utvikling av teknologi.

– Samarbeidsavtalen oppsto ut fra en erkjennelse om felles utfordringer og behov. Både Schlumberger og Statoil er teknologidrevne selskaper som er avhengige av å ligge i tet for å sikre en sterk posisjon i oljeindustrien, sier Sjur Talstad direktør for undergrunnsteknologi i forretningsområdet Teknologi og prosjekter (T&P).

Da teknologisamarbeidet startet i 2000, var målet å utvikle og bruke teknologi raskere og bedre. Så langt har Statoil og Schlumberger investert 400 millioner kroner i teknologiutvikling. Samarbeidet har resultert i ny teknologi på Statoil-opererte felt som Åsgard, Kristin og Heidrun i Norskehavet samt Kvitebjørn, Sleipner og Gullfaks i Nordsjøen.

Hele 27 teknologiprosjekter innen områdene petrofysikk, seismikk, bore- og brønnteknologi, datastyring og produksjonsoptimalisering er blitt gjennomført i regi av Statoil og Schlumberger.

Resultatene vekker oppsikt utenfor Norge. Denne uken presenterte Schlumberger teknologisamarbeidet på verdens største oljemesse, Offshore Technology Conference (OTC) i Houston i USA. Samarbeidet med Statoil har også vunnet flere globale priser i Schlumberger-systemet.

– Jeg tror suksessen skyldes en klar og tydelig arbeidsfordeling mellom oljeselskap og serviceselskap. Vår rolle er å utvikle ny teknologi, mens Statoils rolle er å ta i bruk ny teknologi, forklarer Carl Trowell, leder for Schlumberger i Nordsjøen.

– For Statoil handler det om å få prioritet i markedet. Samarbeid sikrer spesialutviklede løsninger på våre utfordringer. Det bidrar til økt verdiskaping samt sikrere og mer effektiv drift. Samtidig handler samarbeidet om å utfordre hverandre på teknologiutvikling. Serviceselskap kan også utfordre oss med teknologi som vi enda ikke har tatt i bruk, sier Talstad.

Basert på erfaringene med Schlumberger opprettet Statoil i 2006 tilsvarende teknologisamarbeid innen undergrunnsfagene med serviceselskapene Halliburton og Baker Hughes.