Volve-riggen underveis

mai 5, 2007, 13:00 CEST

Statoil befester sin posisjon som største operatør av små felt på norsk sokkel.

– En selvstendig utbygging av Volve gjør at vi kan fase inn eventuelle tilleggsressurser seinere. Vi skal bore flere letebrønner fra plattformen de neste årene. Disse kan omgjøres til produksjonsbrønner, sier Bente Aleksandersen, produksjonsdirektør for Sleipner-, Glitne- og Volve-feltene.

Volve-feltet alene har en forventet levetid på 6 år, men dersom oljeprisen holder seg høy kan levetiden forlenges. Det finnes mulige tilleggsreserver i Volve-området.

– Leting etter og utvikling av mindre felt er viktig for at vi skal nå vår ambisjon om å produsere én million fat oljeekvivalenter daglig fra norsk sokkel fram til 2015, sier Aleksandersen.

Operatør Statoil leier riggen Maersk Inspirer, med prosessanlegg. Maersk Contractors Norge skal drive produksjonen på Volve-feltet. Riggen har de siste månedene ligget i Haugesund for å få installert og testet ut prosessanlegget.

– Stram plan i et meget tøft marked har gjort at vi er noe forsinket med Volve-prosjektet. Også flere værkritiske operasjoner har bidratt til forsinkelser. Vi har prioritert sikkerheten foran å komme i mål til rett tid, sier prosjektleder Ole Jacob Næss.

Oljen fra Volve skal mellomlagres på skipet Navion Saga før den fraktes til markedet. Gassen skal sendes i rør til Sleipner-området. Der skal våtgassen skilles ut og sendes i rør til Kårstø. Tørrgassen skal sendes i rør til det europeiske markedet.

Totale utbyggings- og driftskostnader for Volve er beregnet til rundt sju milliarder kroner.

Mærsk Inspirer skal bore åtte brønner i første fase – tre produksjonsbrønner, tre vanninjeksjonsbrønner og to vannproduksjonsbrønner.

Produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal i 2007. Utvinnbare reserver er beregnet til 70 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass. Feltet forventes å produsere 50.000 fat per dag på platå.

Statoil er operatør med 49,6 prosent av andelene. Øvrige rettighetshavere er ExxonMobil (30,4), PA Resources (10) og Hydro (10).