Nytt navnetrekk samler StatoilHydro

mai 10, 2007, 11:30 CEST

Statoil og Hydro har godkjent navnetrekket for StatoilHydro. Navnetrekket tas i bruk så snart den planlagte fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter er gjennomført og skal benyttes inntil nytt navn og ny logo foreligger.


Navnetrekket og selskapets visuelle identitet signaliserer at det skapes et nytt selskap.

- Vi har lagt vekt på at navnetrekket identifiserer selskapet på en god og helhetlig måte, og samler alle ansatte i StatoilHydro når fusjonen er gjennomført, sier Reidar Gjærum, kommende kommunikasjonsdirektør for det fusjonerte selskapet.

Den visuelle identiteten er enkel å harmonisere med dagens materiale fra Statoil og Hydro. De nye fargene skal fungere godt sammen med eksisterende profiler i begge selskaper.

StatoilHydros navnetrekk skal først tas i bruk når det nye selskapet er etablert.