Statoil reviderer produksjonsprognose for 2007

mai 10, 2007, 07:30 CEST

Statoil ASA reviderer ned prognosen for olje- og gassproduksjon i 2007 fra 1.300.000 fat oljeekvivalenter (fat o.e.) per dag til 1.150.000 – 1.200.000 fat o.e. per dag, basert på en oljepris på 60 amerikanske dollar per fat.

Nedjusteringen skyldes i hovedsak forsinket oppstart av nye felt, samt forsinkelser i prosjekter og aktiviteter. Som en direkte konsekvens av redusert produksjon, vil produksjonskostnadene per fat o.e. øke til mer enn 30 kroner for 2007.

Det opprinnelige produksjonsmålet var basert på leveranser som planlagt fra en rekke teknisk krevende felt, først og fremst pionerfeltene Kristin i Norskehavet og Kvitebjørn i Nordsjøen. Begge disse feltene er utfordrende på grunn av høyt trykk og høye temperaturer (HT/HP) i reservoarene.

  • Som tidligere meldt, ble gass- og væskeproduksjonen fra Kvitebjørn-feltet midlertidig stengt ned 1. mai for å muliggjøre boring av to produksjonsbrønner. Det ventes at produksjonen startes opp igjen i løpet av fjerde kvartal 2007.
  • På Kristin-feltet vil opptrappingen av produksjonen bli ytterligere forsinket. Brønnene må startes opp varsomt for å sikre stabilitet i reservoaret. Komplettering i vintersesongen gikk langsommere enn forutsatt på grunn av dårlig vær og tekniske utfordringer. Det antas at Kristin-feltet produserer på platå mot utgangen av tredje kvartal 2007.
  • I tillegg er Volve-prosjektet noe forsinket på grunn av sen ankomst og forsinkelser i ombyggingen av riggen. Det ventes at feltet kommer i produksjon i løpet av tredje kvartal 2007.
  • Internasjonalt har opptrappingen av produksjonen på det partneropererte gassfeltet Shah Deniz i Aserbajdsjan tatt lengre tid enn ventet på grunn av tekniske problemer med produksjonsbrønnene. Produksjonsøkningen fra gassfeltet In Amenas i Algerie er blitt forsinket på grunn av tekniske problemer.

Til en viss grad er den reduserte produksjonen motvirket av økt gassproduksjon og -eksport fra andre felt. Markedsforhold og kundeavtak vil imidlertid påvirke i hvilken grad denne fleksibiliteten kan utnyttes.

Tiltakene som i 2006 ble iverksatt for å bedre boreaktivitetene gir resultater. Boringen av nye produksjonsbrønner i Tampen-området i Nordsjøen har vist framgang hittil i 2007.

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR: +47 906 49 144 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør: +47 480 80 212 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)