Anbefaler utbygging av Gjøa

mai 11, 2007, 12:00 CEST

Regjeringen foreslår i Statsråd i dag, 11. mai, at Gjøa-feltet i Nordsjøen bygges ut i samsvar med Plan for utbygging og drift (PUD). Stortinget skal fatte endelig vedtak før sommeren.

– Etter å ha strevd i lang tid med å få til en plan for utbygging, er vi veldig fornøyde med å ha funnet en lønnsom løsning som gjør at ressursene i området kan utvinnes, sier Kjetel Digre, direktør i Gjøa-prosjektet. 

Han tilføyer at prosessen med myndigheter og hovedinteressenter har vært svært god og at det er gledelig at planen er i ferd med å få støtte av myndighetene.
Statoil er operatør for utbyggingen. Gaz de France er driftsoperatør.
 

Gjøa skal bygges ut med havbunnskompletterte brønner knyttet opp med en halvt nedsenkbar plattform.
 
– Utbyggingsløsningen gir fleksibilitet med tanke på at eventuelle nye funn i området kan utvinnes. Gjøa-planene har allerede gitt positive ringvirkninger. Utbyggingen av det Hydro-opererte Vega-feltet kan nå gjennomføres på en lønnsom måte. Utbyggingsprosjektet og produksjonsplanleggingen skjer i godt samarbeid med Hydro, understreker Digre. 

Ifølge Digre har det vist seg å være lønnsomt at hoveddelen av kraftbehovet på Gjøa skal dekkes med kraft fra land. Etter planen skal dette samordnes med elektrisitetsproduksjon fra Energiverk Mongstad. Kraftvarmeverket ved Statoils raffinerianlegg på Mongstad i Hordaland blir etter planen satt i drift i 2010.

– Denne løsningen er valgt ut fra krav til tilgjengelighet og regularitet. Med kraft fra land klarer vi å fjerne opp mot fem gassturbiner som ellers skulle generert strøm på plattformen. Dermed unngår vi høye utslipp av CO2 og NOx, sier Digre. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler nå konsesjonssøknaden for elektisitetsproduksjon.

Gjøa kommer til å utnytte ledig kapasitet i eksisterende rørledninger. Gassen skal sendes i den britiske rørledningen Flags til St. Fergus i Skottland. Oljen
skal gå i rør til Troll II-ledningen og videre til Mongstad.

– Gjøa-oljen har god kvalitet og vil være viktig for fremtidig råstofforsyning til Mongstad-raffineriet, opplyser Digre.

Driften av Gjøa planlegges med logistikkfunksjon, forsyningsbase og helikopterbase i Florø. Driftsorganisasjonen til operatøren Gaz de France vil ligge i Stavanger.

– Både for utbyggingsfasen og driften har vi søkt løsninger der det legges til rette for lokalt næringsliv i Florø og Sogn og Fjordane, understreker Digre.

Samlede investeringer for Gjøa-utbyggingen er anslått til 27 milliarder 2006-kroner. Nest etter Snøhvit, er dette det største prosjektet Statoil har under utbygging.

Feltet skal etter planen startet produksjon av olje og gass i 2010.