Fungerende konserndirektører i Statoil 

mai 14, 2007, 07:30 CEST

Tim Dodson (47) og Mads Grinrød (61) er utnevnt som fungerende konserndirektører i Statoil, med ansvar for henholdsvis forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN) og konsernstaben for Helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Dodson og Grinrød vil fungere som medlemmer av konsernledelsen med virkning fra 1. juni 2007, når konserndirektørene Nina Udnes Tronstad (HMS) og Terje Overvik (UPN) trer ut av konsernledelsen og slutter i Statoil. Fungeringen vil gjelde inntil den planlagte fusjonen med Hydros olje- og gassaktiviteter er gjennomført.

Tim Dodson er utdannet geolog fra University of Keele i England. Han har siden 2004 vært letedirektør i UPN. Tidligere har han vært direktør for teknologiutviklingsarenaen og letearenaen i Teknologi, og har ellers bred ledererfaring fra Statoils geofaglige miljø og UPN, blant annet som prosjektleder og personalsjef for Statfjord. Før Dodson begynte i Statoil i 1985, arbeidet han i fem år for serviceselskapet Geoservices S.A.

Mads Grinrød er utdannet sivilingeniør fra NTH og har i dag stillingen som sikkerhetsdirektør. Grinrød har en lang og bred erfaring fra Statoil, blant annet som direktør for bore- og brønnområdet, driftsdirektør for Sleipner, strategidirektør for undersøkelse og produksjon, og direktør for driftsdivisjon Bergen. Før han begynte i Statoil i 1973, jobbet han ved Industridepartementets oljekontor.