Kontrakt på 370 millioner kroner til Subsea 7

mai 15, 2007, 13:55 CEST

Hydro har på vegne av partnerne i Troll Olje-lisensen tildelt Subsea 7 kontrakt for levering og installasjon av rørledninger og kontrollkabel for Troll O2, en ny havbunnsutbygging på Troll.

Kontrakten omfatter to fleksible rør og en kontrollkabel. Rørene vil bli installert mellom eksisterende Troll O1 og den nye Troll O2 i 2009. Kontrakten er inngått med forbehold om endelig godkjenning i partnerskapet.

Hydro, som er operatør  for Troll Olje, har boret 113 produksjonsbrønner i Troll-feltet og tilegnet seg omfattende kunnskap om reservoaret og produksjonsegenskapene. Ny informasjon fra brønnene viser at utvinningsgraden fra det nordvestlige området av feltet kan økes ved boring av nye produksjonsbrønner.

Den nye undervannsutbyggingen gir rom for boring av nye brønner med flere produserende grener. Det er også satt av en brønnslisse for boring av produksjonsbrønner i Brentformasjonen, der det ble påvist olje i 2005.

Den nye brønnrammen vil bli knyttet til produksjonsplattformen Troll C. Det er anslått at de nye brønnene som kan bores fra brønnrammen vil øke reservene i området med i overkant av 20 millioner fat olje.

Hydro har som operatør for Troll Olje vært ansvarlig for en langsiktig utvikling av oljereservene i de tynne oljesonene i feltet. De kommersielle oljereservene i feltet har økt fra null i 1986 til om lag 1.400 millioner fat. Hydro arbeider med å utvikle en ny langsiktig plan for økt oljeutvinning fra Troll der målsettingen er å øke oljereservene med 30 prosent til over to milliarder fat olje.

Troll Olje omfatter blokkene 31/2, 31/3 og 31/5 om lag 80 kilometer nordvest for Bergen. Feltet er bygd ut med to produksjonsplattformer, Troll B og Troll C, og undervannsproduksjonssystemer. Tre borerigger borer fortløpende produksjonsbrønner fra undervannsbrønnrammene. Troll O2 ligger i blokk 31/2.

Lisenshavere i Troll Olje

  • Hydro (operatør) – 9,78 prosent
  • Statoil – 20,81 prosent
  • Petoro – 56,00 prosent
  • Shell – 8,10 prosent
  • Total – 3,69 prosent
  • ConocoPhillips – 1,62 prosent