Skip to content

Milliardkontrakt til Subsea 7 for undervannsinstallasjoner på Vega og Vega Sør

mai 15, 2007, 14:00 CEST

Hydro har tildelt Subsea 7 Norge en kontrakt på om lag 1,7 milliarder kroner for undervannsinstallasjoner til feltene Vega og Vega Sør i Nordsjøen.

Leveransene omfatter leveranse og installasjon av en 14" og to 12" brønnstrøms rørledninger, til sammen 51 kilometer, og tilhørende kontrollkabler fra Vega Sør og Vega til Gjøa platformen. Kontrakten inkluderer også nødvendig beskyttelse på sjøbunnen av ledninger og kabler.

Designarbeidet vil starte umiddelbart ved det norske hovedkontoret til Subsea 7. Rørledningene vil bli fabrikert ved Subsea 7’s fabrikasjonsbase ved Vigra på vestkysten av Norge. Installasjon utføres våren og sommeren 2009 med skipene "Seven Seas", "Skandi Navica" og "Toisa Perseus".

De Hydro-opererte Vega- og Vega Sør-feltene skal etter planen starte produksjonen i fjerde kvartal 2010.

Gass- og kondensatfeltene Vega og Vega Sør ligger på 380 meters havdyp i blokkene 35/8 og 35/11 om lag 80 kilometer vest for Florø i Sogn og Fjordane. Funnene fordeler seg i lisensene PL 248 Vega (Vega Nord og Vega Sentral) og PL 090C Vega Sør. Planen for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i desember i fjor samtidig med planen for utbygging og drift av Gjøa-feltet.

Utvinnbare reserver er anslått til 18 milliarder standard kubikkmeter gass og 26 millioner fat kondensat. På det høyeste vil produksjonen være på sju millioner kubikkmeter gass og 25.000 fat kondensat per døgn.

En ny gassrørledning fra Gjøa-feltet skal knyttes til den britiske FLAGS-rørledningen. Vega/Vega Sør-gassen skal transporteres gjennom denne rørledningen til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland. Kondensatet fra Vega/Vega Sør skal eksporteres via en ny oljerørledning fra Gjøa. Denne rørledningen skal kobles til Troll Oljerør II, som skal transportere oljen og kondensatet til Mongstad-raffineriet.

Lisensdeltakere i PL 248 Vega

  • Hydro (operatør) – 40 prosent
  • Statoil – 20 prosent
  • Petoro – 40 prosent

Lisensdeltakere i PL 090C Vega Sør

  • Hydro (operatør) – 25 prosent
  • Revus – 25 prosent
  • Statoil – 20 prosent
  • Idemitsu – 15 prosent
  • Gaz de France – 15 prosent