Generalforsamling i Statoil ASA (vedlegg) 

mai 15, 2007, 20:00 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA vedtok 15. mai 2007 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2006.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte på 9,12 kroner per aksje, hvorav NOK 5,12 per aksje er ekstraordinært, ble også vedtatt. Utbyttet tilfaller dem som var aksjonærer per 15. mai 2007. Utbetaling skjer fra 5. juni 2007.

Statoils ordinære aksje blir handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 16. mai 2007. American Depository Shares (ADS), notert på New York Stock Exchange, ble notert eksklusiv utbytte 11. mai 2007.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om lederlønn.

Videre ga generalforsamlingen styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for etterfølgende sletting. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling og gjelder kjøp av inntil 50.000.000 aksjer i markedet, til en pris mellom 50 og 500 kroner per aksje. Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

Les komplett protokoll fra generalforsamlingen >>

Kontaktpersoner:

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør: +47 480 80 212 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR: +47 906 49 144 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør US investor relations, Statoil, telefon +1 203 978 69 50