Skip to content

Intensjonsavtale om Gjøa-kabel

mai 22, 2007, 08:45 CEST

Statoil har sendt intensjonsbrev til svenske ABB Power Technologies om fabrikasjon og installasjon av kraftkabel for Gjøa-prosjektet i Nordsjøen.


Leggingen av kraftkabelen skjer i 2009 og endelig oppkobling på feltet i 2010.

Kontrakten har en verdi på om lag 500 millioner kroner og omfatter prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon.

Den om lag 100 kilometer lange kraftkabelen skal gå fra Mongstad i Nord-Hordaland til Gjøa-plattformen.

– En løsning med strømforsynig fra land via kabel gir en stor miljøgevinst sammenliknet med en tradisjonell løsning med elektrisk kraft produsert til havs, sier Bjørn Midttun, leder for undervannsteknologi i Gjøa-prosjektet.

Reduksjonen av CO2-utslipp fra Gjøa i full produksjon vil årlig tilsvare utslipp fra 100.000 personbiler, forutsatt at feltet forsynes med kraft fra energiverket som Statoil nå bygger på Mongstad.

Kabelen blir verdens lengste vekselstrømskabel for overføring av tilsvarende mengder kraft. Kabelen planlegges installert i én operasjon i 2009, med inntrekking og oppkobling til plattformen når den kommer på feltet i 2010.

– Vi har utviklet et nytt konsept for overføring av elektrisk kraft ved høye spenninger til flytende innrettninger. Konseptet baserer seg på en dynamisk høyspentkabel og vil kunne benyttes på andre flytende innretninger, forklarer Midttun.

Gjøa-feltet skal etter planen settes i produksjon i 2010.