Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 22, 2007, 14:40 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil 16. mai 2007 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 22. mai 2007 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

 

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  1.339.111 aksjer.