Skip to Content
no

Gjør Tjeldbergodden mer robust

mai 25, 2007, 08:30 CEST

Et lite, integrert kraftvarmeverk skal gjøre Tjeldbergodden industrianlegg på Nordmøre selvforsynt med elektrisk kraft.

Kraftvarmeverket vil bedre regulariteten til industrianlegget og ha potensial for reduserte utslipp.

Årsakene er at kraftvarmeverket vil produsere strøm og damp vesentlig mer effektivt enn i dag og unødvendige utslipp i forbindelse med nedstengning av anlegget unngås. Utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) per kilowattime vil gå ned.


Anlegget på Tjeldbergodden åpnet i 1997. (Foto: Gorm Kallestad)

- Dermed skriver dette prosjektet seg inn i rekken av gode miljøtiltak. Energieffektivisering er en av bærebjelkene i Statoils miljøsatsning. Det er viktig å ha miljøambisjonene med seg i industrielle prosjekter, sier Lars Bjørnar Lyngmo, prosjektleder for kraftvarmeverket på Statoil Tjeldbergodden.

Bakgrunnen for prosjektet er ustabil forsyning av elektrisk kraft til anleggene på Tjeldbergodden. Det har ført til nedstengning av anlegget flere ganger, og situasjonen har blitt verre siste halvår.

Statoil har derfor vurdert flere muligheter for å bli selvforsynt med elektrisk kraft.

– Vi valgte et lite, integrert kraftvarmeverk fordi det både vil gjøre anleggene på Tjeldbergodden uavhengig av kraftimport. Det nye anlegget vil erstatte importen av elektrisitet tilsvarende seks megawatt. Dette er også den beste løsningen miljømessig. For hver anleggsstans som hindres, sparer vi miljøet for utslipp. I tillegg vil anlegget være positivt for kraftbalansen i regionen, sier Lyngmo.

Han legger til at totale utslipp vil ligge innenfor dagens utslippsgrenser med potensial for reduksjoner.

Investeringsanslaget er på om lag 85 millioner norske kroner. Prosjektet går nå videre med behandling av myndighetssøknader, videre detaljering og innhenting av anbud med tanke på endelig investeringsbeslutning i løpet av tredje kvartal.

– Med en slik plan vil det være mulig å ha kraftvarmeanlegget i drift mot slutten av 2008, sier Lyngmo.