Sponser FN-konferanse om miljø

mai 25, 2007, 14:30 CEST

Statoil blir hovedsponsor for den internasjonale barne- og ungdomskonferansen Tunza som er lagt til Stavanger neste år.

Arrangøren er Ung Agenda 21, som ble opprettet som en uavhengig miljøstiftelse i Stavanger i 2000. Ung Agenda 21 samarbeider med FNs miljøprogram UNEP om arrangementet.

Statoil er en av grunnleggerne av stiftelsen, som har til formål å øke barn og unges miljøengasjement.

– Vi er glade for å kunne delta i dette samarbeidet for å øke barn og unges miljøengasjement nasjonalt og internasjonalt. De unges kunnskap om miljø er viktig for å kunne utvikle framtidsrettede og bærekraftige løsninger, sier miljødirektør Tor Fjæran.

Energi og sammenhengen mellom miljø og utvikling samt FNs tusenårsmål for reduksjon av fattigdom, blir sentrale temaer for Tunza-konferansen i 2008. Målet er at 1000 deltakere fra 100 land vil kommme til konferansen. Av disse vil rundt 300 personer være deltakere fra utviklingsland.

– Det er flott at Statoil bidrar til at barn fra hele verden møtes på en internasjonal konferanse som denne. Sponsormidlene fra Statoil viser at selskapet tenker stort og globalt, sier Gabriele Brennhaugen, daglig leder i Ung Agenda 21 .

Tidligere har liknende miljøkonferanser for barn og unge blitt holdt i Storbritannia, Kenya, Canada, USA, Malaysia og Japan.

Konferansen i Stavanger neste år går fra 17. til 21. juni.