Fusjonsprospektet godkjent 

mai 26, 2007, 09:00 CEST

Statoils registreringsdokument på Form F-4, som inneholder utkast til informasjonsdokument/prospekt i forbindelse med sammenslåingen av Norsk Hydros petroleumsvirksomhet med Statoil, ble i går godkjent (”declared effective”) av SEC (US Securities and Exchange Commission).

Prospektet vil bli publisert på Statoils nettsted tirsdag 29. mai.

Prospektet vil bli sendt til samtlige amerikanske aksjonærer i Statoil og Hydro samtidig med innkallingene til de ekstraordinære generalforsamlingene som skal behandle sammenslåingsplanen. Øvrige aksjonærer vil sammen med innkallingene motta et informasjonsdokument/prospekt som er identisk med dette, med unntak for enkelte forhold som følger av norske børs- og verdipapirregler.