Statoil innfører International Financial Reporting Standards (IFRS) (vedlegg) 

mai 26, 2007, 09:15 CEST

Statoil innfører IFRS for rapportering av konsernets kvartals- og årsregnskaper. Fra og med første kvartal 2007 vil alle regnskapene bli rapportert i henhold til IFRS.

Alle børsnoterte selskaper innen EU- og EØS-området er pålagt å benytte IFRS, normalt innen 2005. Statoil har hatt utsettelse til 2007 på grunn av at selskapet har rapportert sine primærregnskaper i henhold til andre internasjonale regnskapsstandarder i forbindelse med en børsnotering i et land som er utenfor EU.

Etter at Statoil ble notert på børsene i Oslo og New York i juni 2001, har Statoil benyttet amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP).

Resultatene fra første kvartal 2007 vil være selskapets første rapportering i henhold til IFRS. Disse resultatene, samt årsresultatene for 2007, vil inneholde sammenlignbar regnskapsinformasjon for 2006.

Som vedlegg gis en redegjørelse for overgangen fra US GAAP til IFRS.

Se den fullstendige redegjørelsen her (engelsk) >>


Kontaktpersoner:

Investor relations:

Lars Troen Sørensen, direktør IR: +47 906 49 144 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør US investor relations, Statoil, telefon +1 203 978 69 50

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør: +47 480 80 212 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)