Lovende funn i Nordsjøen

mai 29, 2007, 12:15 CEST

Operatøren Statoil har gjort et lovende oljefunn på Ermintrude-prospektet i Nordsjøen. Funnet vurderes til å ha en størrelse på 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Ermintrude kan gi verdifulle tilleggsressurser til Sleipner-området. Brønnen er en viktig del av vårt leteprogram, og den kan bli et bidrag for å nå ambisjonen om å produsere én million fat oljeekvivalenter daglig fra norsk sokkel fram til 2015, sier Tim Dodson, Statoil letesjef på norsk sokkel.

Undersøkelsesbrønn 15/6-9 S i blokk 15/6 ligger 10 kilometer nord for Sleipner-området i produksjonstillatelse 303. Brønnen ble boret på et vanndyp på 114 meter til et totalt dyp på 3.850 meter under havoverflaten. Boringen ble avsluttet i bergarter av sein trias alder.

Brønnen påviste lett olje i sandsteiner av midtre jura alder. Det ble også påvist et lite gassfunn i sandsteiner av tertiær alder.

– Vi vil nå bore et sidesteg lenger opp på Ermintrude-strukturen for å fastslå om det er gass/kondensat over den oljen som er funnet. En eventuell utbygging, og hvilken løsningen som vil bli valgt, avhenger av hva som påvises i sidesteget, sier Dodson. 

Riggen West Epsilon fortsetter etter Ermintrude på sitt leteprogram i Sleipner-området. Statoil har en treårig kontrakt med selskapet Seadrill for leie av den oppjekkbare riggen.

Leteprogrammet til riggen West Epsilon har så langt gitt gode resultater. Tidligere i vår påviste operatøren Statoil gass og kondensat i Biotitt-prospektet i Sleipner-området.

– Statoil har stor tro på norsk sokkel. Ermintrude-funnet viser at vår satsing på norsk sokkel gir resultater, sier Dodson. 

Statoil har 100 prosent av rettighetene i produksjonstillatelse 303.

Kontaktperson:
Jone Stangeland, informasjonsdirektør, +47 915 66 869 (mobil), +47 51 99 34 70 (kontor)