Startet opp havanlegget på Snøhvit

mai 29, 2007, 07:00 CEST

Oppstart av systemene på havbunnen på Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest ble fullført i går, 28. mai.


Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.

Snøhvit er det første feltet på norsk sokkel som fjernstyres fra land. Havbunnsutbyggingen har kostet i underkant av åtte milliarder kroner og er fullført i henhold til opprinnelige budsjetter. Utbyggingen til havs er gjennomført uten skadelige utslipp til sjø.

– Hele havbunnsanlegget er klargjort fra prosjektet og overlevert driftsorganisasjonen. Vi tar brønnstrømmen inn til landanlegget nå mens vi har fartøy ute på feltet. Dette fartøyet forlater Snøhvit i løpet av få dager, sier Gunnar Myrebøe, ansvarlig for Snøhvit-utbyggingen til havs.

Det er utstyret i bunnrammene ute på feltet, hovedrørledningen til land og alle involverte kontrollsystemer som nå er tatt i bruk.

Brønnstrømmen fra feltet presser ut vann som har stått i hovedrøret siden røret var ferdig lagt høsten 2005. Selve vanntømming styres fra kontrollrommet på land og startet 24. mai. Nå står brønnstrømmen i rør inn til væskefangeren – det første behandlingspunktet i prosessanlegget – fram til dette anlegget startes opp i løpet av sommeren.

Alle Snøhvits feltanlegg er plassert på havbunnen. Brønnstrømmen sendes til land gjennom et 143 kilometer langt rør. Feltanlegget styres fra land gjennom en 144 kilometer lang kontrollkabel. Rør og kabel er verdens lengste av sine slag. Anleggene bygger videre på den utstyrs- og flerfaseteknologien som er utviklet for norsk sokkel.

Det vil ikke være skip eller plattform synlig på havoverflaten når feltet settes i produksjon.