Samarbeider med Gazprom Neft

juni 5, 2007, 12:00 CEST

Statoil og Gazprom Neft har etablert en arbeidsgruppe som skal evaluere mulige felles prosjekter innen leting og produksjon i Russland og andre steder.

Samarbeidet er organisert under en intensjonsavtale som ble inngått 2. april. Avtalen ble signert av Peter Mellbye, konserndirektør for internasjonal undersøkelse og produksjon i Statoil og Alexander Dyukov, administrerende direktør for Gazprom Neft.

– Intensjonsavtalen med Gazprom Neft – et av Russlands ledende oljeselskaper – er en viktig byggestein i vårt arbeid med å søke muligheter innen leting og produksjon også andre steder enn i Russland, sier Kristoffer Marø, direktør for Statoil Russland.

– Statoil og Gazprom Neft har teknologier og operasjonell erfaring som utfyller hverandre. Vi tar sikte på å bygge videre på intensjonsavtalen mellom selskapene for å realisere konkrete forretningsmuligheter i Russland og andre steder.

Marø understreker at Statoils viktigste bidrag i samarbeidet er selskapets ledende teknologi for produksjon til havs, spesielt innen områdene leting, feltutvikling i arktiske områder og erfaringer fra Snøhvit i Barentshavet – verdens nordligste LNG-prosjekt.

– Samarbeid mellom Gazprom Neft og Statoil gir selskapene en mulighet til å utveksle ekspertise innen oljeleting og produksjonsområder samt integrere innsats fra begge selskaper for oppnå best mulig resultater av arbeidet, sier Alexander Dyukov.

Kontakt:
Rannveig Stangeland, informasjonssjef, telefon +47 48125978