Overleverte oljevernutstyr til Russland

juni 7, 2007, 08:45 CEST

Statoil har i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartmentet har i dag, 7. juni, overlevert tre systemer for oljevernberedskap til Russland. Statoil har finansiert oppgraderingen av utstyret.

Oljevernutstyret har tidligere vært disponert av Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO). Statsminister Jens Stoltenberg sto for overleveringen av de tre systemene. Seremonien i Murmansk markerte innledningen til Stoltenbergs russlandsbesøk.

– Det er positivt at norsk oljevernteknologi kan bidra til å øke beredskapen i nord, sier Henrik Carlsen, direktør i Statoils barentsorganisasjon.

– Dette er ett av flere konkrete resultater av det nære samarbeidet Statoil har med regionmyndighetene i Murmansk. Miljøutfordringene blir tatt på alvor. Seinere i år blir et oljevernlaboratorium finansiert av Statoil åpnet. Laboratoriet vil kunne bistå med verdifull informasjon ved eventuelle oljeutslipp fra skip, legger han til.

Firmaet Frank Mohn AS (FRAMO) i Bergen har produsert oljevernutstyret, som er oppgradert og sertifisert i samarbeid med Statoil. Pakken er verd rundt 12 millioner kroner. Utstyret er tilpasset røffe værforhold i nord og plassering på havgående fartøy.

Hovedkomponentene i pakken er tre ulike oljeopptakere. Utstyret vil være fjernstyrt, det vil si at det vil kunne styres fra flere steder inne på fartøyet. Utstyret vil dermed kunne brukes døgnet rundt, og det vil bedre sikkerheten for mannskapet. Som en del av bidraget fra Statoil har FRAMO gitt praktisk og teoretisk opplæring i bruk av utstyret.