Skip to Content
no

Store ambisjoner i nord

juni 11, 2007, 08:30 CEST

Russland og Norges interesser møtes i nordområdene og i Arktis. På det store internasjonale toppmøtet i St. Petersburg i helgen sa konsernsjef Helge Lund at det nye StatoilHydro har store ambisjoner i denne delen av verden.

Det nye selskapet vil søke et nært og langsiktig samarbeid med russiske myndigheter og selskaper.

 
Statsledere, ledende politikere og industriledere fra mange land møttes i St. Petersburg 8. og 9. juni. Møtets frontfigur var Russlands president Vladimir Putin. Blant statslederne som møtte den russiske presidenten var Norges statsminister Jens Stoltenberg. Helge Lund var blant industrilederne som møtte Putin.

– Våre to nasjoners aspirasjoner på energiområdet møtes i nordområdene. Russland og Norge unike muligheter til i fellesskap å frigjøre energipotensialet i denne delen av verden. I Arktis kan vi kombinere Russlands erfaring fra virksomhet på land og den erfaring Norge har fra mange års olje- og gassvirksomhet til havs, sa Lund, som mente at ambisjonen måtte være å få til en bærekraftig energiproduksjon fra Arktis innen 2030
 
Lund sa at forholdet mellom Russland og Norge bygger på godt naboskap, mange års felles erfaring som pålitelige gassleverandører til Europa og på de to nasjonenes komplementære erfaringer i olje- og gassektoren.
 
Ved siden av å møte president Putin og fremstående russiske politikere, møtte Lund også ledende representanter for russisk energiindustri og kolleger i flere av verdens store oljeselskaper.
 
Lund sa at det er et viktig mål å bygge et sterkt strategisk og kommersielt partnerskap mellom Russland og Norge. Det nye StatoilHydro vil, med sterk støtte i offentlig eierskap, bidra til at det russisk-norske samarbeidet kan lykkes.
 
Det økonomiske toppmøtet i St. Petersburg  samler regjeringsrepresentanter fra mange land og bred deltakelse fra internasjonalt næringsliv. Årets møte i Russland fikk  stor  internasjonal medieoppmerksomhet og betegnes som nyttig og vellykket.