McCann valgt som reklamebyrå for StatoilHydro

juni 11, 2007, 09:00 CEST

McCann er blitt valgt til reklamebyrå for StatoilHydro for å bidra til lansering og utvikling av markedskommunikasjon for det fusjonerte energiselskapet.

McCann reklamebyrå ble valgt etter en prosess som har omfattet evaluering av sju norske og internasjonale reklamebyråer.

McCann er et velrenommert, norskbasert reklamebyrå og en del av det internasjonale McCann Worldgroup-nettverket.

I tillegg til utvikling og gjennomføring av en profileringskampanje for å markere lanseringen av StatoilHydro kommende høst, vil samarbeidet omfatte langsiktig merkevarebygging. Samarbeidet omfatter også løpende utvikling av nasjonale og internasjonale kreative konsepter.

Det sammenslåtte selskapets detaljhandelsvirksomhet omfattes ikke av denne avtalen, og de avtaler Statoil i dag har innen dette området vil inntil videre bli videreført.

Arbeidet med å planlegge lanseringskampanjen for StatoilHydro starter umiddelbart og vil bli implementert når den planlagte fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil er gjennomført.