Hydrogenbilene på veien i Porsgrunn

juni 11, 2007, 23:00 CEST

Hydros konsernsjef Eivind Reiten og statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet tok den første kjøreturen med en av ni miljøvennlige hydrogenbiler under åpningen av Hydros hydrogenstasjon i Porsgrunn tirsdag.

– Framtiden tilhører dem som klarer å utvikle nye energiløsninger med liten belastning for miljøet. Arbeidet med hydrogenveien og hydrogenstasjonen her på Herøya er et eksempel på at det går an å finne løsninger som er gode for klimaet når politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner og industrien trekker i samme retning, sa Reiten under åpningen av Hydros første hydrogenstasjon i Norge.

Rundt 40 offentlige og private partnere samarbeider om å bygge en "hydrogenvei" fra Stavanger til Oslo, der hydrogenstasjonen i Porsgrunn er et viktig knutepunkt. Reiten benyttet anledningen til å takke alle partnerne som har bidratt til at ni hydrogenbiler nå kan kjøre rundt i Grenland-området med drivstoff fra hydrogenstasjonen på Herøya.

I tillegg til Stavanger, Oslo og Porsgrunn vil det også være hydrogenstasjoner i Lyngdal og Drammen når hydrogenveien står klar i 2009.

"Viktig energibærer for transport"

Statssekretær Steinulf Tungesvik fikk hjelp av Reiten til å fylle den første hydrogentanken på en av de splitter nye hydrogenbilene. Tungesvik var også den første til å sette seg bak rattet for en kort kjøretur.

– Hydrogen kan bli en av framtidens viktigste energibærere for transport. Men da er det avgjørende at hydrogenet blir produsert fra fornybare energikilder eller fra fossile energikilder der man tar hånd om CO2-gassene, sa Tungesvik, før han satte seg inn for å prøvekjøre.

Etterpå var det fritt fram for alle som ønsket å prøve hvordan det er å sette foten på gasspedalen i en miljøvennlig hydrogenbil. Hydrogen inneholder nemlig ingen miljøfarlige stoffer, og det eneste utslippet fra hydrogenet er vann. Ikke rart at det var stor interesse for å prøvekjøre blant de over hundre miljø- og bilinteresserte publikummerne som møtte opp på åpningsarrangementet!

Med sine ni hydrogenbiler har Grenland en av verdens største bilparker drevet av hydrogen. Bilene er av typen Toyota Prius, en hybridbil med elektromotor og forbrenningsmotor som er ombygd fra bensin- til hydrogendrift av det California-baserte selskapet Quantum Technologies.

Tekniske nyvinninger

Hydrogen er en energibærer som kan fremstilles fra en rekke forskjellige energikilder. Ved petrokjemianleggene på Rafnes er hydrogen et biprodukt, og energien som brukes i hydrogenproduksjonen, kommer fra ren vannkraft. En undersjøisk gassrørledning transporterer hydrogenet til Herøya fra Rafnes på den andre siden av Frierfjorden.

Hydrogenstasjonen på Herøya blir dermed den første stasjonen i Norge som er direkte tilknyttet produksjonskilden, noe som også bidrar positivt når klimaregnskapet skal gjøres opp. Tilknytningen til et stort industrielt anlegg gjør i tillegg at det er både rimelig og enkelt å utvide kapasiteten ved stasjonen, dersom etterspørselen etter hydrogen øker.

En rekke tekniske nyvinninger demonstreres for første gang ved hydrogenstasjonen i Porsgrunn. Blant annet har Hydro utviklet et helt nytt konsept med lagring av trykksatt hydrogen under bakken, noe som er plassbesparende i tillegg til at det øker sikkerheten ved stasjonen.

Hydros forskningssenter i Porsgrunn har også utviklet systemer som gjør at fyllingen av hydrogengass skjer så sikkert, hurtig og riktig som mulig.

For ytterligere informasjon

  • Informasjonssjef Lars Nermoen, Hydro
    Direkte telefon: +47 22536379
    Mobil: +47 90240153
    E-post: lars.nermoen@hydro.com