Forlenger tilbudet på NAOSC-aksjer

juni 11, 2007, 23:30 CEST

Statoil Canada Limited, et heleid datterselskap av Statoil ASA offentliggjorde i dag at selskapet har forlenget tilbudet på overtakelse av alle aksjer i North American Oil Sands Corporation (NAOSC) til en pris av 20 canadiske dollar per aksje.

I tråd med kravene i gjeldende regelverk, er tilbudet nå åpent for aksept til klokken 17.00 (Calgary-tid) 25. juni, med mindre fristen forlenges eller tilbudet trekkes.

Ved den opprinnelige utløpsfristen, klokken 17.00 (Calgary-tid) 11. juni, var alle betingelsene knyttet til tilbudet oppfylt med unntak av bekreftelse av nødvendige myndighetsgodkjennelser. Statoil har ingen grunn til å tro at slike godkjennelser ikke vil bli mottatt før utløpet av den forlengede fristen på tilbudet.

Forutsatt at slike godkjennelser mottas innen utløpet av den forlengede fristen, og at de øvrige betingelsene relatert til tilbudet oppfylles, forventer Statoil Canada Limited å kjøpe aksjene klokken 17.00 (Calgary-tid) 25. juni.

Ved den opprinnelige utløpsfristen, omfattet tilbudet til sammen 102.174.576 aksjer i NAOSC. Antallet representerer om lag 93,5 prosent av de utstedte og utestående NAOSC-aksjene.

Med unntak av den forlengede fristen for tilbudet, gjelder samme betingelser og vilkår som tidligere kommunisert. Statoil Canada Limited vil sende en melding om fristforlengelse (notice of extention) til alle aksjonærene i NAOSC.

Kontaktpersoner:

Presse:
Rannveig S. Stangeland, informasjonssjef, telefon +47 481 25 978 (mobil) / +47 51 99 26 42
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, telefon +47 480 80 212 (mobil) / +47 51 99 13 77

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations, +47 906 49 144 (mobil)
Geir Bjørnstad, direktør investor relations USA, +1 203 978 69 50 (mobil)