Stortinget har godkjent Gjøa

juni 15, 2007, 09:30 CEST

Stortinget har godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) for det Statoil-opererte Gjøa-feltet i Nordsjøen.

– Dette er en merkedag! Vi er godt fornøyde med at utbyggingen nå er godkjent. Imidlertid gjenstår det for eierne å gå gjennom de vilkårene som stilles i godkjenningen, særlig sett i lys av at prosjektet er økonomisk marginalt, sier Tim Dodson, fungerende konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

– Realisering av Gjøa-reservene vil gi Statoil betydelig økt produksjon og økte inntekter, sier Dodson.Gjøa-feltet skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform. Planlagt oppstart for gass- og oljeproduksjon er 2010. Gassen skal sendes i den britiske rørledningen Flags til St. Fergus i Skottland. Oljen skal gå i rør til Troll II-ledningen og videre til Mongstad-anlegget i Hordaland.

Prosjektet er gjort robust ved valg av teknisk utbyggingsløsning og ved å knytte opp de Hydro-opererte feltene Vega og Vega Sør til Gjøa. Å få lønnsomhet i prosjektet har vært krevende. Det har derfor tatt lang tid å komme fram til den valgte utbyggingsløsningen, som innebærer at Vega-feltene knyttes opp til Gjøa.

Hoveddelen av kraftbehovet på Gjøa skal dekkes med kraft fra land. Etter planen skal dette samordnes med elektrisitetsproduksjon fra Energiverk Mongstad. Utredningsarbeidet er nå i sluttfasen før konsesjonssøknaden skal behandles endelig av Norges vassdrags og energidirektorat NVE. Kraftvarmeverket ved det Statoil-opererte raffinerianlegget på Mongstad blir etter planen satt i drift i 2010.

Gjøa ligger i blokkene 35/9 og 36/7. Feltet ble påvist i 1989. Reservene er beregnet til 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. Samlede investeringer for Gjøa-utbyggingen er anslått til 26 milliarder 2006-krone

Partnerne i Gjøa-lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30) Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).

Gaz de France vil bli operatør i driftsfasen. Driften av Gjøa planlegges med logistikkfunksjon, forsyningsbase og helikopterbase i Florø i Sogn og Fjordane. Driftsorganisasjonen til operatøren Gaz de France vil ligge i Stavanger.