Industriinkubatorer i nord

juni 18, 2007, 14:45 CEST

Statoil oppretter sammen med Selskapet for industrivekst (SIVA) og Kommunaldepartementet to regionale inkubatorstillinger i Nord-Norge. Inkubatorene skal være med og bygge opp en effektiv olje- og gassindustri i nord.

Den ene stillingen legges til Harstad, den andre til Hammerfest.


Kommunalminister Åslaug Haga (t.h.) presenterte initiativet i Harstad i dag, 18. juni. Her er hun avbildet med Jostein Gaasemyr (t.v.), plassjef Statoil Harstad, og Arent M. Henriksen, direktør i Selskapet for industrivekst (SIVA).

Inkubatorene skal samarbeide med lokale aktører som kunnskapsparker, undervisningsinstitusjoner og såkorn-/venturefond. Ordningen er tilrettelagt for gründere, bedrifter og prosjekter i en tidlig fase. Industrielle og tekniske miljøer skal styrkes og utvikles til å kunne tilby attraktive tjenester til framtidige utviklingsprosjekter i nord.

Etableringen skjer gjennom styrking og omstrukturering i de virksomhetene i ProBarents i Hammerfest og Kunnskapsparken i Harstad.

– Statoil støtter flere tiltak som skal stimulere til lokal etablering og utvikling av tjenesteytende virksomheter for den kommende olje- og gassvirksomheten i nord. Vi mener at det er viktig å bidra med ressurser og kompetanse på dette området, samt støtte gründere ved å legge til rette for industriutvikling som gir flere arbeidsplasser, sier Tim Dodson, fungerende konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

– Nye utbygginger i nord vil garantert kreve teknologi som kan løse utfordringer knyttet virksomhet i arktiske strøk og miljø. Inkubatorene blir viktige i arbeidet med å utvikle og styrke nordnorsk leverandørindustri i forhold til framtidig olje- og gassutbygging, både på norsk sokkel og mot Russland, sier han.

I forbindelse med Statoils selskapets 30-årsmarkering i Harstad og Nord-Norge i 2006 tok selskapet initiativet til etablering av en regional industriinkubator i de tre nordligste fylkene. SIVA har samarbeidet med Statoil i dette arbeidet.