"Gå til hovedinnhold"

Avtale om CO2-samarbeid på Mongstad

juni 21, 2007, 15:00 CEST

Olje- og energidepartementet har i dag, 21. juni, inngått en samarbeidsavtale med nye selskaper som skal delta i European CO2 Test Centre Mongstad (TCM) sammen med Statoil og Staten.

- Dermed er en viktig milepæl nådd i første trinn av etableringen av CO2 fangstanlegg på Mongstad, sier Egil Sæl, Statoils direktør for forretningsutvikling i Foredling.– Vi er glade for at flere internasjonale selskaper har valgt å bli med sammen med Staten og Statoil i dette teknologiutviklingsprosjektet. Selskapene er brukere av CO2-håndteringsteknologi og har mye erfaring og kompetanse å bidra med i det videre arbeidet, sier Sæl.

– Utvikling av teknologi for håndtering av CO2 er sentralt og viktig for Statoil. Vi er pionerer på området, det viser blant annet prosjekter på Sleipner og Snøhvit i Norge og In Salah i Algerie. Utviklingen av ny fangstteknologi på Mongstad vil bidra til å befeste vår posisjon som internasjonalt ledende innen CO2-håndtering, sier Egil Sæl.

TCM skal bygge testanlegg med kapasitet til å kunne håndtere 100 000 tonn CO2 per år. CO2-en skal fjernes fra avgasser fra raffineriet og fra det nye integrerte kraftvarmeverket Energiverk Mongstad (EVM) som er under bygging. Kraftvarmeverket som skal levere 280 MW elektrisitet og 350 MW varme skal stå klart i 2010, og arbeidet med å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger for håndtering av CO2 på Mongstad skjer parallelt.

Hensikten med testanlegget er å utvikle, teste og kvalifisere teknologi for fangst av CO2 for dermed å redusere kostnader og risiko ved CO2-fangst i stor skala. Intensjonen for Statoil er å utvikle teknologi for et anlegg som kan fjerne mer enn to millioner tonn CO2 per år på Mongstad og som kan få bred internasjonal anvendelse.

– Vi har valgt å arbeide parallelt med en teknologi som har stort potensial, men også innebærer større risiko i tillegg til å videreutvikle mer moden teknologi, henholdsvis karbonatteknologi og aminteknologi, sier Dag Vareide, teknologisjef for forskning og utvikling.

Statoil har signert en samarbeidsavtale med det internasjonale teknologiselskapet Alstom om utvikling av CO2-fangst med bruk av såkalt chilled ammonia–teknologi. Målsettingen er å bygge et karbonat-testanlegg med kapasitet til å fange minst 80.000 tonn CO2. Statoil har som intensjon at dette anlegget skal bli en del av TCM-testsenteret.

Statoil og Alstom har samarbeidet om teknologi for CO2-fangst siden 2005. Avtalen som nå er signert er et viktig skritt videre mot kommersialisering av chilled ammonia-prosessen. Målet er blant annet å redusere energiforbruket for dermed å øke virkningsgraden og energieffektiviteten. Dette betyr mye for å redusere kostnadene.

Planen er at aminteknologi utvikles og kvalifiseres parallelt.

– Denne teknologien har vi mer erfaring med, og har anvendt den for CO2-fangst på Sleipner, Snøhvit og In Salah i Algerie. Aminanlegget i testanlegget på Mongstad vil ha en kapasitet til å fange 20.000 tonn CO2 per år eller mer. Endelig størrelse vil bli bestemt i det videre planleggingsarbeidet sammen med de nye deltagerne, sier Vareide.

Testanlegget skal stå klart rundt 2010. Tidsplanen er meget stram. Vi er svært avhengig av tett samarbeid med teknologileverandører for å få realisert testanleggene. Avtalen med Alstom vil bidra til teknologiske framskritt og er en milepæl arbeidet med å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger for håndtering av CO2 på Mongstad.

OED annonserte i dag hvilke selskaper som vil delta i European CO2 Test Centre Mongstad.

Se pressemelding og selskapsoversikt på OEDs nettsider >>

Pressekontakter:
Cathrine Torp, informasjonsdirektør Foredling og markedsføring, catt@statoil.com, mobil +47 415 60 264

Egil Sæl, direktør for forretningsutvikling i Foredling, egil.sæl@statoil.com, mobil +47 90881064