Tildeler Kårstø-kontrakt

juni 21, 2007, 08:00 CEST

Statoil har på vegne av Gassco inngått kontrakt med D&F Group for utskifting av isolasjon og overflatebehandling i prosessanlegget på Kårstø og på Draupner-installasjonene.

Selskapet D&F Group er tildelt kontrakt for utskifting av isolasjon og overflatebehandling på Kårstø i Rogaland og Draupner-installasjonene i Nordsjøen til en total verdi av 640 millioner kroner over en periode på fem år, fra 2007 til 2011.

Deler av Kårstø-anleggene ble satt i drift allerede i 1985 og eksisterende isolasjon og overflater har behov for utskifting og oppgradering. Aktiviteter knyttet til inspeksjon og teknologiutvikling rundt overflatebehandling og isolasjon, er derfor kraftig trappet opp de siste årene.

Gjennomføringen av det omfattende utskiftingsprogrammet vil sikre anleggenes tekniske tilstand med hensyn til isolasjon og beskyttelse mot korrosjon, og bidra til at anleggenes levetid forlenges.

Utskiftingsprogrammet vil starte i de eldste delene av anleggene og foregå parallelt med det ordinære vedlikeholdsprogrammet. Utskiftingen vil foregå samtidig med ordinær drift og fokus på HMS vil reflektere dette.

Anleggene på Kårstø og Draupner eies av interessentskapet Gassled. Gassco er operatør for anleggene, mens Statoil har ansvar for teknisk drift.