Skip to content
no

CO2 på agendaen i Oslo

juni 22, 2007, 13:00 CEST

I dag, 22. juni, samles industri, klimaeksperter og myndigheter i Oslo for å diskutere og dele erfaringer med fangst og lagring av karbondioksid (CO2). Statoil er medarrangør for seminaret.

Det internasjonale energibyrået IEA og interesseorganisasjonen for CO2-fangst og -lagring CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) arbeider med å utrede hvordan pionerprosjektene innen fangst og lagring av CO2 kan videreføres i bred skala over hele verden.

Målet er å kunne komme med konkrete råd om politikkutforming og mulige tiltak til G8-møtet (G8, gruppen av de sju ledende industrilandene i verden samt Russland) i 2008.

Norge er vertsland for dette andre G8-seminaret om CO2. Statoil, som har mye erfaring og tung ekspertise innen fangst og lagring av CO2, er medarrangør.

– Statoil er pioner på dette området. Vi har lang erfaring med CO2-håndtering fra Sleipner-feltene i Nordsjøen, fra In Salah-feltet i Algerie og nå fra Snøhvit-utbyggingen i Finnmark, sier Trude Sundset, miljødirektør i Statoil.

Arbeidet med Energiverk Mongstad har også gitt Statoil erfaring med hvordan myndigheter og industri sammen kan realisere nye prosjekter for håndtering av CO2, legger hun til.

Sundset mener at det er viktig at alle aktører kommer med innspill til hvilke incentiv, regelverk og lovverk som må på plass for bred implementering av fangst og lagring av CO2.

- Verden vil være avhengig av fossile energikilder i overskuelig framtid for å møte behovet for energi. Dette kan bli et viktig virkemiddel for å redusere utslippet av klimagasser i atmosfæren, sier hun.

Margareth Øvrum, konserndirektør for forretningsområdet Teknologi og prosjekter, deltar i dag i en paneldebatt om de globale erfaringene med karbonfangst og lagring.

Til sammen 158 deltakere fra 26 land deltar på G8-seminaret, som åpnet 21. juni.